Tietoturva

Aktiivista turvaamista

Palvelumme käyttäjät ovat yrityksemme tärkein voimavara. Siksi tietoturvallisuus on meille kaikkein tärkeintä. Johtavalla turvateknologialla täytämme alan tiukat tietoturvavaatimukset.
Ulkopuoliset tietoturva-asiantuntijat valvovat palveluamme ja tekevät siinä stressitestejä. Meillä on dokumentoidut menettelytavat ja käytännöt, joita kaikki työntekijämme ja asiantuntijamme noudattavat. Niillä varmistetaan, että tietoturvaa ja säännöksiä noudatetaan kaikissa toimissamme.
Compliance-päällikkömme ja riskinhallintatiimimme varmistavat, että noudatamme Ruotsin finanssivalvontaviranomaisen säännöksiä. He myös pyrkivät jatkuvasti muokkaamaan ja parantamaan menettelytapojamme.
Maksupalvelulaitos Billhop on saanut toimiluvan Ruotsin finanssivalvontaviranomaiselta (Finansinspektionen), joka myös valvoo toimintaamme.
Noudatamme tiukkoja tietosuojastandardeja, jotka muistuttavat pankkien sovellusalustojen ja järjestelmien suojausta. Olemme kehittäneet omia järjestelmiä ja menetelmiä validoimaan, suorittamaan ja seuraamaan palvelumme käyttäjien maksuja.