Wat is factoring?

Factoring is een financieel hulpmiddel voor bedrijven om de liquiditeit en de voorwaarden om uit te breiden te verbeteren. Factoring is een verzamelterm voor factuurfinanciering en aankoop van facturen.
Afhankelijk van o.a. klantenstructuur, betaalgedrag debiteuren, liquiditeitsbehoeften en kredietwaardigheid, kunt u verschillende soorten factoren (debiteuren financierders) kiezen bij het verkopen van uw facturen aan een factoring service.

Factoring -- factuurfinanciering en factuuraankoop

Typische factoring klanten zijn kleine en middelgrote ondernemingen, bekend als MKB's die snel geld nodig hebben. Maar in de afgelopen jaren begonnen grote bedrijven factoring te gebruiken om hun kasstroom te verbeteren.

Wat is het verschil tussen factuuraankoop en factuurfinanciering?

Bedrijven kunnen hun facturen aan factoren verkopen of lenen bij een financiële instelling.

Wat is factuuraankoop?

Als u de aankoop van facturen als financieringsmethode kiest, zal de factoring service die u heeft aangesteld om uw facturen te kopen de risico's in verband met de aankoop overnemen waarvan u tot op zekere hoogte wordt vrijgesteld. De factoring service zal aansprakelijk worden gesteld voor de correcte betaling.

Wat is factuurfinanciering?

Dit betekent dat een bedrijf bij een financiële instelling of bank voorschotten leent ter betaling van de facturen. Het bedrijf moet haar klanten op de hoogte brengen van de factuuroverdracht. De klanten betalen volgens de overdrachtsovereenkomst aan de financiële instelling die het bedrijf op de hoogte stelt zodra de betaling ontvangen wordt.

Hoeveel kost het om facturen of rekeningen te verkopen?

Factoring maatschappijen baseren hun tarieven op verschillende parameters.

Welke parameters bepalen de factoringkosten?

 • Risico evaluatie
  Kredietwaardigheid van de factuurverkoper en de kwaliteit van de klantenvorderingen.
 • Soort factoring
 • Aantal klanten, factuuromzet en vereiste service.
 • Verwachte factoring omzet.
 • Betalingsvoorwaarden
  Hoe langer de betalingscyclus tussen faktuurverkoper en hun klanten, hoe hoger het risico voor de factoringmaatschappij.
 • Lengte van het contract
  Hoe langer het factoringcontract, hoe voordeliger het tarief vermits een langer contract een grotere zekerheid geeft op toekomstige inkomsten.
 • Kredietwaardigheid
 • Indien de stabiliteit van de verkoper verbetert, vermindert ook het risico voor de factoring service.
 • Kwaliteit van de klantenvorderingen
Het factoringstarief is het resultaat van risicobeoordeling, soort factoring, interne administratiekosten en winstmarge. Het percentage dat door de factoringsmaatschappij wordt aangerekend is gewoonlijk 2 -- 5 % van het totale factuurbedrag. Er kunnen ook extra verborgen kosten voorkomen (zie onderaan).
Een voorbeeld van een 5% vergoeding op het factuurbedrag als een factoringbedrijf de waarde van uw factuur van 1 000 Euro koopt. Als klant van de factoringmaatschappij ontvangt u 950 Euro, de waarde van 95% van de factuur. Dus verdient de factoringmaatschappij 5% van de factuurwaarde door het bij u te kopen voor 50 Euro.

Wat is kredietwaardigheid?

Kredietwaardigheid is de beoordeling hoe is de beoordeling hoe waarschijnlijk een kredietnemer zijn schulden kan terugbetalen.
Om de kredietwaardigheid te bepalen, rangschikken financiële instellingen personen, bedrijven en landen in credit ratings of credit scores.

Welke credit ratings zijn er en wat betekenen ze?

Credit rating, credit score en kredietwaardigheid zijn eigenlijk hetzelfde.
De huidige klassen van credit rating hebben verschillende schalen, afhankelijk van door wie ze beoordeeld worden door. Er zijn schalen van AAA naar C, waar AAA het beste is en van 1 tot 5, waar 1 hoge risico's aanduidt en 5 geeft aan dat het laagste risico het beste is.
 • AAA Hoogste kredietwaardigheid.
  Kan alleen worden verkregen als een bedrijf een bepaalde omzet heeft en al minstens 10 jaar handel drijft en in staat is om de financiële ratio's van het industriegemiddelde te overschrijden.
 • AA Goede kredietwaardigheid.
  Wordt toegekend aan bedrijven die niet voldoen aan de criteria voor de hoogste kredietwaardigheid.
 • A Kredietwaardig
  Betekent dat het _bedrijf kredietwaardig is _en een krediet kan verkrijgen.
 • B Credit rating
  Betekent dat het bedrijf financiële ratio's onder het industriegemiddelde of andere negatieve kredietinformatie heeft.
 • C Laagste kredietwaardigheid
  Betekent dat het bedrijf ernstige betaalproblemen heeft, faillissement heeft ingediend of financieel onder het industrie gemiddelde ligt.
 • (-) min teken.
  Er is onvoldoende _kredietinformatie beschikbaar om een beoordeling op te baseren
  , zelfs inactieve bedrijven ontvangen het rating minus teken (-)._

Vaste en variabele (verborgen) factoringskosten

Facturen verkopen kan een eenvoudige en makkelijke oplossing zijn om de cashflow te optimaliseren, maar veel factoringsmaatschappijen rekenen verborgen kosten en werken met een ondoorzichtige prijsstructuur.
De tarieven die factoringmaatschappijen aanbieden, zijn exclusief btw, dus u krijgt minder dan u denkt. In geval van een onbetaalde factuur door uw klant, zult u nog meer geld verliezen, aangezien zij de rente berekenen.

De meest voorkomende factoring toeslagen

 • Vaste toeslag op de factuur of rente berekening op het financieringsbedrag
 • Kredietvergoeding
 • Risicodekkingsvergoeding op omzet, in het bijzonder voor non-recourse factoring.
 • Administratiekosten per factuur
 • Aanmaningsvergoeding
 • Incassovergoeding
 • Vergoeding op kredietlimiet controle klantenElke debiteur (klanten van de factuurverkoper) wordt beoordeeld door het factoringmaatschappij.

What is het verschil tussen Recourse en Non-Recourse factoring?

Als bedrijf kunt u kiezen om uw facturen met of zonder recourse te verkopen. Het is belangrijk het verschil te begrijpen.

Wat is Recourse factoring?

_Recourse factoring betekent dat de factoring service de vorderingen terug aan u verkoopt indien ze na een bepaald aantal dagen of na de vervaldatum nog steeds onbetaald zijn. _Als u, als klant uw schuld niet kunt terugbetalen, heeft de factoring service het recht de schuld te innen bij u en bij de debiteur.__

Wat is Non-recourse factoring?

Non-recourse factoring -- ook "American Factoring" genoemd -- betekent dat de factoringmaatschappij uw facturen koopt en het kredietrisico overneemt als de debiteur niet kan betalen.

Lange termijn contracten en lager vermogen

Het kan moeilijk zijn om een duidelijk beeld te verkrijgen hoeveel factoring zal kosten. Als factorklant riskeert u opgesloten te worden in een ongunstige overeenkomst die u ertoe verplicht uw goedgekeurde facturen te verkopen gedurende de contractperiode tegen een tarief dat vooraf door het factoringmaatschappij wordt bepaald.
Zodra u een factorovereenkomst heeft getekend, hoeven ze niet meer te concurreren met andere factoringsmaatschappijen en kunnen daarom de prijzen verhogen zonder uw goedkeuring.
Veel factoringmaatschappijen vereisen ook dat u samen met uw partners en soms zelfs uw echtgenoot een persoonlijke waarborg ondertekent. Onbetaalde verkochte facturen kunnen dan leiden tot (persoonlijk) faillissement.

Is de verkoop van facturen geschikt voor uw bedrijf?

Als u ervoor kiest om uw vorderingen te verkopen, geeft dit aan dat uw bedrijf geld nodig heeft. Klanten kunnen uw bedrijf als financieel instabiel beschouwen.
Factoring creëert daarentegen snel geld dat resulteert in een positieve cashflow en u hoeft u geen zorgen meer te maken over de late betalingen van klanten. Het kredietrisico vermindert, u bespaart tijd en kosten op factuuradministratie en krijgt meer tijd om zich te concentreren op uw kernactiviteiten.

Billhop als alternatieve liquiditeitsoplossing

Voor MKB's betekent liquiditeit vaak een hindernis voor groei of kapitaalinvesteringen. Als bedrijfseigenaars wordt u gedwongen te investeren of andere financiering te vinden.
Met Billhop kunnen bedrijven hun zakelijke kaart gebruiken om de betaalperiode te verlengen en zo werkkapitaal vrij te maken. Billhop is een veilig en zeker alternatief voor factoring. We rekenen geen vaste kosten aan en hebben geen bepaalde contractperiode. We rekenen enkel een percentage op het factuurbedrag dat u bepaalt als u de service gebruikt.

Billhop heeft slechts 1 toeslag ongeacht de kredietwaardigheid van het bedrijf.

Wanneer u een hoge credit ranking krijgt, is uw financiële situatie goed en u heeft uw vorige credits behandeld. In geval van een slechte financiële status wordt u lager gerangschikt en wordt verwacht dat u toekomstig krediet niet goed zult beheren. In tegenstelling tot de factoringmaatschappij die hun tarieven op uw credit rating baseert, is onze vergoeding altijd hetzelfde, ongeacht de kredietwaardigheid van uw bedrijf.
Door de facturen van uw leverancier via Billhop te betalen, ontvangt u 30-60 dagen verlenging van de betaaltermijn. Dit is vaak 30 dagen meer dan de meeste factoring services bieden en u onderhoudt een goede relatie met uw klanten, aangezien u uw facturen niet hoeft te verkopen.
Het is gemakkelijk om uw kosten bij Billhop te vergelijken (2,9 procent van het factuurbedrag) waardoor u 30-60 meer betaaldagen (afhankelijk van de duur van uw rentevrije periode op uw creditkaart) tegen de kostprijs door een factoringservice voor de desbetreffende betalingstermijn).