Wat zijn “Tail end” uitgaven?

Wat zijn "Tail end" uitgaven?

"Tail end spend" is de naam voor leveranciersfacturen voor onregelmatige en éénmalige betalingen zonder inkoopafspraken die ook non-PO facturen genoemd worden.
De leveranciers worden niet geregistreerd in de leveranciersbase en de aankoop kan niet automatisch aan een aankooporder gekoppeld worden waardoor hoge administratiekosten ontstaan.
Met Billhop kunt u al die facturen met uw zakelijke creditkaart betalen.
De factuur volgt het uitgavenbeleid samen met de andere uitgaven op de kaart. Op deze manier kunt u onnodige kosten vermijden doordat de nieuwe leveranciers niet moeten geregistreerd worden in uw ERP systeem.

Tail end uitgaven – een bedrijfsongemak

Aankopen zonder inkooporder zijn een ongemak voor de boekhouding. Regelmatig invoeren van nieuwe en eenmalige leveranciers in het leveranciersbestand leidt tot een onnodige dure tijdsinspanning en irritatie in de administratie. Tijd die beter kan worden besteed aan meer waardevolle taken.
Facturen met aankooporder worden goedgekeurd zodra de order verstuurd wordt, terwijl tail end facturen handmatige controle en goedkeuring vereisen voor ze betaald kunnen worden.
De nieuwe leverancier moet in het ERP systeem ingevoerd worden wat bijkomende kosten veroorzaakt. In sommige gevallen kost de administratieve afhandeling meer dan de aankoop zelf.
Een bijkomend probleem is dat deze leveranciers geen kaarten aanvaarden waardoor het beheren van de hogere kosten via alternatieve betalingsmethoden beperkt wordt.

Een voorbeeld ter illustratie

Wat zijn
De afbeelding hierboven toont de "staart" van de leveranciers van een bedrijf of "tail end" facturen. Deze leveranciers zijn talrijk en de gemiddelde aankoop per leverancier is relatief klein. Het kost evenveel om elke leverancier manueel in te voeren in het ERP systeem ongeacht het aantal aankopen en de bestelwaarde per leverancier. Daarom is het heel belangrijk een efficiënte en kostenbesparende manier te vinden voor het beheer van deze leveranciers en betalingen.

Transformeer uw tail end uitgaven in gewone uitgaven

Tail end facturen volledig vermijden is onrealistisch in de meeste bedrijven. Onverwachte uitgaven zullen altijd voorkomen en vaak is een eenmalige bestelling van een nieuwe leverancier onvermijdelijk.
Met Billhop kunt u uw tail end facturen betalen met uw zakelijke creditkaart. U behandelt de factuur als een normale uitgave en betaalt ze samen met de andere uitgaven op de kaart. Zo vermijdt u onnodige kosten en tijd vermits u de de leverancier niet hoeft te registreren.
_"Efficiënt beheer van tail end facturen is belangrijk voor alle grotere ondernemingen. Na dialoog met verschillende ondernemingen, hebben we een unieke oplossing ontwikkeld om dit probleem op een snelle en eenvoudige manier te verhelpen."
Bij Billhop kunt u uw bedrijf registreren en betalen zoals met internetbankieren. U betaalt de factuur met uw zakelijk betaalkaart – veilig, snel en eenvoudig. De leverancier wordt binnen drie bankdagen betaald en u verlengt uw betaaltermijn en maakt zo werkkapitaal vrij. U rapporteert de factuur zoals de andere aankopen via de zakelijke betaalkaart en vereenvoudigt uw administratie. Dankzij Billhop spaart uw tijd en geld en kunt u zich toeleggen op uw kernactiviteiten.
Maak een gratis account aan om Billhop te testen. Er zijn geen verborgen kosten, u betaalt enkel bij gebruik van de service.