Wat gebeurt er als iemand mijn inloggegevens gebruikt?

Onze gebruikers zijn verplicht hun gebruikersinformatie buiten het bereik van onbevoegde personen op te slaan. Als u vermoedt dat er ongeoorloofd gebruik van uw account wordt gemaakt, stuur ons dan onmiddellijk een e-mail viahelp@billhop.nl. Als opmerking vermelden we dat het niet voldoende is om alleen uw aanmeldingsgegevens te gebruiken om een factuur te betalen. Uw kaartinformatie is ook nodig.