Vilka vi är

Billhop grundades 2012 och möjliggör för företag och privatpersoner att betala samtliga fakturor med kort.

Billhop är ett Betalningsinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn enligt lag (2010:751) om betaltjänster.

Billhop AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556859-5416 och säte i Stockholm.

Hittills så har Billhops hanterat 500 000 fakturabetalningar, totalt omkring 10 miljarder kronor.

A graph of Billhop's invoice and transaction volumes
billhop and deloitte 2021
Billhop Deloitte 2020
billhop Deloitte 2019

Artiklar