Vilka vi är

Billhop grundades 2012 och möjliggör för företag och privatpersoner att betala samtliga fakturor med kort.

Billhop är ett Betalningsinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn enligt lag (2010:751) om betaltjänster.

Billhop AB är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556859-5416 och säte i Stockholm.

billhop and deloitte 2021
Billhop Deloitte 2020
billhop Deloitte 2019

Artiklar